b_250_200_16777215_00_images_stories_2015_soltys.jpg

   Dnia 18 czerwca 2024 roku odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Na zebranie wyborcze przybył Sekretarz Gminy Kolno, Adam Masłowski oraz Radni Gminy Kolno – Andrzej Ałajko i Bogusława Sekścińska. Przewodniczącym zebrania wiejskiego został Marek Góralczyk.

Następnie wybrano komisję skrutacyjną. Potem dokonano zgłoszenia kandydatów na sołtysa. Zgłoszony został tylko jeden kandydat: Sławomir Koszewski.

W głosowaniu tajnym wyborcy wybrali nowego sołtysa wsi Zabiele, którym został Sławomir Koszewski. Dokonano także wyboru członków Rady Sołeckiej, którymi zostali: Bednarska Maria, Podlaski Karol i Podlaski Kamil.

Na tym przewodniczący zebranie wiejskie zakończył.