b_250_200_16777215_00_images_phocagallery_2019_wybory_soltysa_zabiele_2019_soltys_zabiele_19_11.jpg

   Dnia 10 kwietnia 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

 Zebranie to cechowało się wyjątkowo wysoką frekwencją – 143 mieszkańców.

Na zebranie wyborcze przybył Sekretarz Gminy Kolno, Adam Masłowski, Radni Gminy Kolno – Jan Pieklik i Bogusława Sekścińska oraz sołtys Marian Stanisław Dymczyk. Przewodniczącym zebrania wiejskiego został sekretarz Adam Masłowski.

Następnie wybrano komisję skrutacyjną. Potem dokonano zgłoszenia kandydatów na sołtysa. Byli to: Marian Stanisław Dymczyk, Stanisław Rogiński, Tadeusz Góralczyk i Bartłomiej Rogiński.

W głosowaniu tajnym wyborcy wybrali nowego sołtysa wsi Zabiele, którym został Stanisław Rogiński. Po wyborze sołtysa dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej, którymi zostali: Najda Krzysztof, Rogińska Agata i Braun Ewa.

Na tym przewodniczący zebranie wiejskie zakończył.