Nowa segregacja odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno!

W nowym roku zaczynamy segregować odpady do czterech worków w następujących kolorach:

1) niebieskim oznaczonym napisem "Papier" do gromadzenia odpadów z papieru, w tym tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i tektury;

2) zielonym oznaczonym napisem "Szkło" do gromadzenia odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła;

3) żółtym oznaczonym napisem "Metale i tworzywa sztuczne" do gromadzenia odpadów z: metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;

4) brązowym oznaczonym  napisem "Bio" do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia, co przedkłada się na uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu. Właściwa segregacja wpływa bezpośrednio na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, co przedkłada się na opłaty miesięczne ponoszone przez mieszkańców.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Zabiele 2018 - TUTAJ

W jaki sposób segregować odpady komunalne przedstawiamy poniżej:

Informacje można pobrać TUTAJ