Poszerzanie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego 2017

   14 czerwca 2017 roku pracownicy z Urzędu Gminy Kolno zakończyli prace przy poszerzaniu drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką do Starej Wsi przy remizie OSP i CKGK.

W maju natomiast wykonano żwirowanie drogi dojazdowej na łąki prowadzącej ze Starej Wsi. Zadania te zostały zrealizowane z funduszu sołeckiego na rok 2017.