Informacja dla Mieszkańców Gminy Kolno

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INDYWIDUALNE NUMERY KONT BANKOWYCH OD 2017 

Wójt Gminy Kolno zawiadamia, że dla każdego Podatnika został utworzony w Banku Spółdzielczym w Kolnie, indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z tytułu podatków (podatek rolny, leśny oraz podatek od nieruchomości).

Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie podatkowe, informację o indywidualnym nr konta bankowego wraz z kodem kreskowym umożliwiającym wpłatę w kasie Banku Spółdzielczego otrzymają w decyzjach wymiarowych.

Każdy rodzaj współwłasności nadany będzie miał odrębny nr konta bankowego, nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących kilku decyzji.

W przypadku wpłaty podatku w dowolnej kasie Banku spółdzielczego, należy jedynie okazać decyzję z kodem – nie będzie już konieczności wypełniania druku wpłaty w kasie.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny numer konta bankowego.