Śmieci

HARMONOGRAM WYWOZU W 2017r.

ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZBIERANYCH SELEKTYWNIE 

W GMINIE KOLNO I półrocze

 

Pełny harmonogram TUTAJ

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi POBIERZ

 

Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki
MiesiącDzień odbioru
ZmieszaneSelektywneGabaryty
Styczeń 09 23 16  
Luty 06 20 13  
Marzec 06 20 13  
Kwiecień 03 24 10 01
Maj 08 22 15  
Czerwiec 05 19 12