Poszerzanie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego 2016

   30 września 2016 roku pracownicy z Urzędu Gminy Kolno zakończyli prace przy poszerzaniu drogi gminnej od Remizy OSP w Zabielu do Starej Wsi. Zadanie to zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego na rok 2016.