Fundusz sołecki w Zabielu

   Dnia 21 września o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego.

Sołtys Zabiela otwierając zebranie wiejskie przedstawił jego plan. Informacje o korzyściach płynących z funduszu sołeckiego przybliżył wójt Gminy Kolno, Józef Bogdan Wiśniewski. Powiedział także o działaniach, które podejmuje gmina dotyczących mieszkańców Zabiela. Fundusz sołecki są to pieniądze wyodrębnione z budżetu gminy, o których mogą bezpośrednio decydować mieszkańcy i to od nich zależy, na co te pieniądze wydać. Za zgodne z przepisami zagospodarowanie kwoty funduszu sołeckiego przysługuje gminie minimum 20-procentowy zwrot tych pieniędzy.

Zabiele z funduszu sołeckiego otrzymało do rozdysponowania 29 800 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

- żwirowanie drogi dojazdowej na łąki prowadzącej ze Starej Wsi - 20 000 zł,

- zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika od remizy OSP do Starej Wsi - 9 800 zł.

Po głosowaniu był czas na własne pytania i dyskusję, w której została poruszona kwestia pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy. Na tym zebranie wiejskie zakończono.