Zapraszamy na I Wiosenny Turniej Siatkówki Kobiet 30+

   Zapraszamy na I Wiosenny Turniej Siatkówki Kobiet 30+, organizowany przez Centrum Kultury Gminy Kolno oraz UKS "Sprint" w Zabielu. Turniej odbędzie się 22 marca o godz. 12:00 w hali sportowej przy ZSS w Zabielu.

Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do 19 marca. Formularz zgłoszenia do pobrania oraz więcej informacji w regulaminie poniżej.

 

REGULAMIN „I WIOSENNY TURNIEJ SIATKÓWKI KOBIET 30+”

I. Cel

  • integracja społeczności lokalnej,
  • propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • popularyzacja gry w siatkówkę,
  • wyłonienie mistrzowskich drużyn.

II. Organizator:

Centrum Kultury Gminy Kolno

Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Zabielu

III. Termin:

22. 03.2015r. godz. 12:00

IV. Miejsce:

Hala sportowa w Zabielu

V. Uczestnictwo:

Prawo startu w zawodach mają wszystkie zgłoszone drużyny kobiet w wieku 30+ czyli urodzone w 1985 i starsze J

VI. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19.03.2015r.               

K. Koter  tel. 86 474 40 39

VIII. System rozgrywek:

Dokładny system rozgrywek będzie zależeć od ilości zgłoszonych zespołów, zostanie podany w dniu zawodów.

IX. Nagrody:

Puchary do III-go miejsca i dyplomy dla wszystkich drużyn, możliwe niespodzianki J

X. Postanowienia końcowe:

  • Każdy zespół winien posiadać jednolity strój sportowy i imienną listę zawodniczek (maksymalnie 14 osób) z datą urodzenia, podpisami oraz z zaznaczeniem osoby kontaktowej:  kapitan odpowiedzialny za drużynę (druk u organizatorów).
  • Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, na hali.
  • Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry piłki siatkowej.
  • Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian oraz ostateczną interpretacje regulaminu. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduję organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów. 

   

Sędzia Główny:

Agnieszka Chutkowska

Formularz zgłoszeniowy zespołu - POBIERZ