Zawiadomienie o wyborach sołtysa w Zabielu

ZAWIADOMIENIE

   Wójt Gminy Kolno zawiadamia, że w dniu 21 lutego o godz. 12:00 w Remizie OSP w Zabielu odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Wójt Gminy Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski