Harmonogram na rok 2015 i nowa firma wywożąca śmieci

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od stycznia 2015r. zbieranie odpadów komunalnych od naszych Mieszkańców gminy Kolno będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kolnie ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno.

 W dniu pierwszego wywozu zgodnie z harmonogramem, który firma wywozowa dostarczy do każdej posesji, zostaną przekazane worki do selektywnej zbiórki odpadów dla właścicieli posesji, którzy w deklaracji zaznaczyli, że będą prowadzić segregację odpadów. Przedsiębiorca  dostarczy worki do gospodarstwa domowego w ilości:

- 3 szt. do zmieszanych odpadów opakowaniowych (papier, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe ) i 3 szt. do szkła przy pierwszym wywozie odpadów selektywnych,

- 1 szt. za każdy odebrany worek przy każdym następnym odbiorze odpadów selektywnych.

W związku ze zmianą firmy wywozowej podczas pierwszego odbioru mogą wystąpić  utrudnienia spowodowane poznaniem tras przejazdu przez kierowców. Bardzo prosimy naszych Mieszkańców o współpracę z nową firmą oraz informację do pracownika urzędu pod nr telefonu 86 278 91 35 w przypadku, gdy odpady nie zostaną odebrane. Taka współpraca pozwoli nam szybko wdrożyć nową firmę do poznania  tras przejazdu do wszystkich nieruchomości.

Przypominamy, że opłata za odbiór odpadów jest naliczana za miesiąc od wszystkich oddanych odpadów  (nie od pojemnika), w przypadku gdy firma nie dojedzie (przyczyna techniczna lub złe warunki atmosferyczne) w pierwszym terminie miesiąca, to nieodebrane odpady należy wystawić przy następnym odbiorze. Miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych stanowi opłatę za wszystkie zebrane odpady. Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych pozostają bez zmian.

Terminarze wywozu odpadów komunalnych na 2015 r. na I i II półrocze znajdują się poniżej:

Harmonogram wywozu śmieci 2015 - I półrocze - POBIERZ

Harmonogram wywozu śmieci 2015 - II półrocze - POBIERZ