Bezpłatny projekt  „Równi na rynku pracy”

Masz 18-24 lat?       

Nie uczysz się i nie pracujesz?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?

Zapraszamy do:

Młodzieżowego Centrum Kariery

ul. Wojska Polskiego 31,

18-500 Kolno

tel. 86 278 10 62

Uczestnikom projektu oferujemy:

  • kursy: językowe, z zakresu umiejętności cyfrowych, prawa jazdy kat. B
  • szkolenia zawodowe
  • staż zawodowy
  • wsparcie w postaci zwrotu całości lub części kosztów przejazdu do miejsca odbywania zajęć projektowych
  • sfinansowania kosztów wyżywienia w czasie zajęć projektowych
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie
  • sfinansowane zostaną również koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych oraz materiałów edukacyjnych
  • możliwość pokrycia kosztów zewnętrznych egzaminów potwierdzających uprawnienia zawodowe