Wójt Gminy Kolno informuje, że istnieje możliwość zakupu od MPO Białystok nowego pojemnika na odpady komunalne o pojemności 120 l w cenie 150,00 zł.

Wszystkich zainteresowanych zakupem pojemnika proszę o zgłaszanie osobiście lub telefonicznie do Urzędu Gminy Kolno pokój 216, tel. 86 278-91-35 do dnia 31 sierpnia 2013r.

Sprzedaż nowych pojemników przez MPO Białystok odbędzie się w ustalonym terminie i miejscu, po zebraniu wszystkich chętnych osób do zakupu pojemnika, w celu oszacowania ich ilości.

Informacja o terminie i miejscu sprzedaży zostanie podana po dniu 31 sierpnia 2013r. na stronie internetowej gminy oraz do wiadomości dla sołtysów wsi i radnych gminy Kolno.

Proszę o zainteresowanie i współpracę.