Wywóz odpadów w sierpniu

Wywóz odpadów komunalnych w sierpniu dla miejscowości Zabiele, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi i Gietki zostanie przeprowadzony dla odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie 16 sierpnia.

Odpady zmieszane będą wywożone dwa razy w miesiącu, drugi termin to 29 sierpnia. Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać do 15 dnia następnego miesiąca (np. za lipiec do 15 sierpnia) na indywidualny numer konta bankowego, o którym każdy mieszkaniec został poinformowany listownie.