Zabiele wita 2013

   Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" działający przy ZSS w Zabielu zaprasza uczniów SP Borkowo, SP Czerwone, SP Janowo, SP Zaskrodzie i SP Zabiele wraz z opiekunami na Imprezę sportowo-rekreacyjną "Zabiele Wita".

Impreza odbędzie się 24.06.2013r. od godz. 9:30. Szczególnie zapraszamy wszystkich uczniów klas VI, którzy będąkontynuować naukę w naszym gimnazjum.