Żwirowanie drogi na łąki w ramach funduszu sołeckiego

   Rozpoczęto realizację funduszu sołeckiego w Zabielu. W ramach pierwszej części wykonano żwirowanie drogi dojazdowej na łąki prowadzącej ze Starej Wsi.

Druga część funduszu obejmuje zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika od remizy OSP do Starej Wsi.