Prace przy remoncie drogi Zabiele-Kolno

   Rozpoczęły się prace przygotowawcze do długo wyczekiwanego remontu kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 647. Starania władz Gminy Kolno przynoszą efekty.

W kwietniu 2015 r. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno zwracał się do Marszałka Województwa Podlaskiego z wnioskiem o dokończenie remontu drogi nr 647 na odcinku od Zabiela do granic administracyjnych miasta Kolno. W bieżącym roku działania były jeszcze bardziej intensywne. W lutym 2016 r. Marszałek Województwa Podlaskiego otrzymał kolejne pismo w tej sprawie. Wójt Józef Bogdan Wiśniewski osobiście przekonywał też członków Zarządu Województwa Podlaskiego oraz dyrekcję Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o konieczności przeprowadzenia remontu tej drogi. W jednej z wizyt uczestniczyli wspólnie Wójt Gminy Kolno i Starosta Kolneński. W marcu br. Gmina Kolno otrzymała informację, że w budżecie województwa pieniądze na remont drogi Kolno – Zabiele zostały zarezerwowane. Prace właśnie się rozpoczęły.

- To ogromna ulga dla nas wszystkich – podkreśla wójt Józef Wiśniewski. – Ten odcinek drogi wojewódzkiej był w opłakanym stanie, a natężenie ruchu na tej trasie jest naprawdę duże. Codziennie do Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu dowozimy tą drogą nasze dzieci.

Wyznaczony do remontu odcinek drogi nie tylko będzie miał nową nawierzchnię, ale będzie też szerszy. Po remoncie droga będzie szeroka na 6 metrów. Dlatego zanim rozpocznie się modernizacja drogi trwa oczyszczanie poboczy. Kierowcy już muszą uważać, o czym ostrzegają stosowne znaki drogowe.

 Dzięki dobrej współpracy władz Gminy Kolno z władzami województwa stan drogi wojewódzkiej nr 647  łączącej Dęby w gminie Łyse ze Stawiskami na odcinkach położonych na terenie naszej gminy powoli zaczyna się poprawiać. Przypomnijmy, że w ub. roku wykonano remont odcinka łączącego Stary Gromadzyn z Kolnem. Poza rozpoczętą właśnie modernizacją odcinka drogi Zabiele - Kolno, jeszcze w tym roku wyremontowane zostaną również chodniki przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach Pachuczyn i Czernice. W koszcie remontu chodników partycypować będzie Gmina Kolno.

Prace przy remoncie drogi Zabiele-Kolno