Czytaj więcej: Szkoła podstawowa w Zabielu

 

1. Powstanie szkoły

   Nauczanie rozpoczęto w Zabielu zanim powstał budynek szkoły. Zwalczanie analfabetyzmu na  wsi sięga czasów zaboru rosyjskiego. Wtedy to dzieci w wieku szkolnym uczęszczały do dwuklasowej szkoły podstawowej, w której uczono czytać i pisać.

   Kiernozek było to duże zagłębienie znajdujące się w centrum wsi Zabiele. Powstało na skutek wydobywania piasku  do budowy pobliskich dróg. Zagłębienie zostało pogłębione przez zabielskich strażaków w celu stworzenia zbiornika na  wodę, który posłużyłby jako źródło do brania wody w wypadku powstania pożarów. Zimą natomiast służył pobliskim dzieciom  do jazdy na łyżwach, gdyż woda w Kiernozku zimą zamarzała tworząc taflę lodu.

Czytaj więcej: Historia Biblioteki Publicznej w Zabielu

Biblioteka publiczna to lokalne wrota do wiedzy. Spełnia podstawowy warunek dla kształcenia trwającego przez całe życie, niezależnego podejmowania decyzji i rozwoju kulturalnego jednostki i grup społecznych. [...]