Przeznaczenie środków z funduszu

Fundusz sołecki w Zabielu - Dnia 21 września 2015 roku o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2016 otrzymało do rozdysponowania 29 800 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

  • żwirowanie drogi dojazdowej na łąki prowadzącej ze Starej Wsi - 20 000 zł,
  • zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika od remizy OSP do Starej Wsi - 9 800 zł.

 

Realizacja funduszu

Rozpoczęto realizację funduszu sołeckiego w Zabielu - żwirowanie drogi dojazdowej na łąki prowadzącej ze Starej Wsi.

 

Zakończono poszerzanie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego 2016 - poszerzanie drogi gminnej od Remizy OSP w Zabielu do Starej Wsi.

 

Fundusz sołecki zrealizowany