Podpisano umowy na realizację zadań sportowych | Fot. www.gminakolno.pl

   Pięć umów na realizację zadań publicznych gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podpisał z przedstawicielami trzeciego sektora Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. W trakcie spotkania z członkami  stowarzyszeń i klubów sportowych Wójt Gminy Kolno podziękował za zaangażowanie w działania na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Dzięki dotacjom uzyskanym w otwartym konkursie ofert w tym roku zrealizowane zostaną następujące zadania:

  • XXVIII Kolneńskie Biegi Jesieni - Towarzystwo Jan z Kolna,
  • Turnieje piłki nożnej i siatkowe - Gminne Zrzeszenie LZS w Kolnie,
  • Zawody kawaleryjskie w Janowie i Łosewie - Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie,
  • Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kolno - OSP Zabiele,
  • Organizacja zawodów i imprez sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i drosołych - UKS Sprint.

Łączna kwota przyznanych dotacji na realizację wymienionych zadań to 19 tys. zł

Podpisano umowy na realizację zadań sportowych | Fot. www.gminakolno.pl Podpisano umowy na realizację zadań sportowych | Fot. www.gminakolno.pl