Powitanie wiosny

   Z tygodniowym opóźnieniem odbyło się coroczne powitanie wiosny przy CKGK w Zabielu. Choć marzanny zostały przyniesione na czas to jednak rozstrzygnięcie konkursu i spalenie kukieł nastąpiło dopiero 30 marca 2017r.

Okazją były także warsztaty wielkanocne przygotowane przez P. Izę Murawską ze świetlicy CKGK w Koźle. Pieczone kiełbaski były dodatkiem do miło rozpoczętego dnia. Jury wybrało trzy najciekawsze prace.

Amelia Piekarska  - I miejsce

 Michał Łęczycki - II miejsce

 Kamil Smaka – III miejsce.

Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody rzeczowe.