OBNIŻKA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 1 KWIETNIA 2014 r.

 W dniu 26 lutego 2014 r. Rada Gminy Kolno podjęła nową uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowe stawki opłaty przedstawiają się następująco:

Nieruchomości zamieszkałe - gospodarstwa domowe
ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY:
  • 10 zł/ m-c - małe gospodarstwa domowe (do 2 osób)
  • 21 zł/ m-c - duże gospodarstwa domowe (powyżej 2 osób)
ZMIESZANE:
  • 20 zł/ m-c - małe gospodarstwa domowe (do 2 osób)
  • 42 zł/ m-c - duże gospodarstwa domowe (powyżej 2 osób)

 

Nieruchomości niezamieszkałe (szkoły, biblioteki, remizy, sklepy, zakłady usługowe, cmentarze itp.)
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE:
  • pojemnik 120 l – 10 zł,
  • pojemnik 240 l – 19 zł,
  • pojemnik 1100 l – 45 zł
ZMIESZANE:
  • pojemnik 120 l – 15 zł,
  • pojemnik 240 l – 30 zł,
  • pojemnik 1100 l – 65 zł.

 

W związku ze zmianą wysokości opłaty każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości  opłaty w terminie 14 dni od dnia 1 kwietnia 2014 r. Dokument deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Kolno oraz do pobrania ze strony BIP urzędu, zakładka Środowisko. Wypełnioną deklarację należy złożyć w urzędzie w dniach od 1 do 14 kwietnia 2014 r.

Nowa obniżona opłata zostanie naliczona na podstawie złożonej nowej deklaracji od dnia 1 kwietnia 2014 r.


Terminarz wywozu odpadów komunalnych na 2014 r. znajdziesz TUTAJ