Wideo /  97 views
Powstał film o Józefie Modzelewskim z Zabiela, żołnierzu odznaczonym Medalem Niepodległości. To odpowiedź na konkurs pt. „ Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenie Niepodległej”, którego celem jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcanie do poszukiwań w swoich miejscowościach osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości – zasłużonych w walce o niepodległość oraz odkrywanie ich historii. Film zrealizowali Maciej Bagiński, uczeń klasy VI SP nr 1 w Kolnie oraz prawnuk Józefa Modzelewskiego pan Kamil Jarzyło. Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej, a partnerami Ministerstwo Edukacji Narodowej i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, a patronat objął l Prezydent RP. Pan Józef Modzelewski urodził się 14 kwietnia 1896 r. Pochodził z rodziny włościańskiej. W listopadzie 1918 roku Brał udział w rozbrajaniu Niemców m.in. na terenie Kolna i Zabiela. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Walczył w wojnie polsko – bolszewickiej. Do końca życia mieszkał w Zabielu. Zmarł 12 marca 1969 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Kolnie. O odznaczonym Medalem Niepodległości mieszkańcu Zabiela opowiada w filmie jego wnuk pan Marian Modzelewski.

Related Videos