Fundusz sołecki 2017

   Dnia 21 września o godz. 19:30 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku.

 Sołtys Zabiela otwierając zebranie wiejskie przedstawił jego plan. Informacje o korzyściach płynących z funduszu sołeckiego oraz jego realizacji w 2016 roku w Gminie Kolno przybliżył wójt Gminy Kolno, Józef Bogdan Wiśniewski.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2017 otrzymało do rozdysponowania 29 100 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

- dokończenie żwirowania drogi dojazdowej na łąki prowadzącej ze Starej Wsi - 12 100 zł,

- dokończenie poszerzania drogi gminnej prowadzącej od skrzyżowania z drogą wojewódzką do Starej Wsi przy remizie OSP i CKGK - 6 000 zł,

- zakup uchwytów i flag na słupy w całej miejscowości oraz trzech tablic informacyjnych - 5 000 zł,

- zakup rur do wymiany starej lini wodociągowej - 6 000 zł.

Po głosowaniu był czas na własne pytania i dyskusję. Na tym zebranie wiejskie zakończono.