Przydomowa oczyszczalnia ścieków

   W związku z planowanym złożeniem przez Gminę wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, informujemy o możliwości składania deklaracji o zamiarze przystąpienia do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.


Szacunkowy koszt wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków:

WARIANT I - Naturalna roślinno- stawowa oczyszczalnia ścieków – 10-12 tys. zł

WARIANT II - Kompaktowa biologiczna oczyszczalnia ścieków – 20-22 tys. zł,

w tym:

- dofinansowanie z PROW -  63,63%

- szacowany udział  Gminy Kolno – 14%

- wkład własny właściciela nieruchomości – 22,37%

- koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej poniesie Gmina Kolno.

Deklarację o zamiarze przystąpienia do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków można składać w Urzędzie Gminy Kolno, na przygotowanym  formularzu do dnia 20 maja 2016r. Wzór deklaracji oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno,  pokój nr 216,  tel. 86 278-91-35.

Program dofinansowania realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kolno przez Urząd Marszałkowski.

Kolno,  20.04.2016r.

WÓJT GMINY KOLNO

mgr Józef Bogdan Wiśniewski