Fot. www.gminakolno.pl

   Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych, złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady to główne punkty pierwszej sesji Rady Gminy Kolno VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia br.

   Obrady, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadził radny senior – Jan Pieklik. Zanim piętnastu radnych odebrało zaświadczenie o wyborze oraz złożyło ślubowanie informację o przebiegu wyborów w naszej gminie przedstawił Michał Filipkowski, przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej. Następnie ślubowanie złożył nowy Wójt Gminy Kolno pan Józef Bogdan Wiśniewski, który w krótkim przemówieniu podziękował wyborcom za poparcie. 

   Kolejnym punktem w porządku obrad był wybór przewodniczącego Rady Gminy Kolno. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę - radnego Wojciecha Jermacza, który uzyskał stuprocentowe poparcie (15 głosów za). Przy wyborze na wiceprzewodniczącego rady zgłoszono dwie kandydatury: radna Bogusławę Gardocka oraz radnego Tadeusza Połomskiego. W tajnym głosowaniu 11 głosów poparcia zyskała radna Bogusława Gardocka, która pełnić będzie funkcję wiceprzewodniczącej rady gminy Kolno.

   Nowym radnym oraz nowemu wójtowi gminy sukcesu w wyborach gratulowali na sesji: ustępujący wójt Tadeusz Klama, ustępujący starosta powiatu kolneńskiego Henryk Duda, oraz dyrektorzy szkół z naszej gminy.

Skład Rady Gminy Kolno VII kadencji:

- Tadeusz Połomski 
- Wojciech Jermacz 
- Jadwiga Kołowajtys 
- Jan Pieklik 
- Marek Bazydło 
- Stanisław Podsiad 
- Alfred Samul 
- Marek Baczewski 
- Ryszard Podchul 
- Ryszard Orłowski 
- Wojciech Zakrzewski
- Kazimierz Kowalewski
- Bogusława Gardocka
- Małgorzata Chrostowska
- Wojciech Zduńczyk

GALERIA ZDJĘĆ