Wywóz odpadów w lipcu

Pierwszy wywóz odpadów komunalnych w lipcu dla miejscowości Zabiele, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi i Gietki zostanie przeprowadzony dla odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie 18 lipca.

Odpady zmieszane będą wywożone dwa razy w miesiącu, drugi termin to 31 lipca. Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego, o którym każdy mieszkaniec zostanie poinformowany listownie. Informacja o rachunkach bankowych Gminy Kolno znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/bd30acf8f644c62/nume_rach_bank_urze_gmin.htm