Piękna i estetyczna podlaska wieś

  Nasza miejscowość została zgłoszona do konkursu "Piękna i estetyczna podlaska wieś" i zmierzy się z 13 innymi miejscowościami z poszczególnych podlaskich powiatów. 

Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu woj. podlaskiego. Celem Działania jest popularyzacja i promocja dobrych praktyk z zakresu kształtowania, i utrzymania ładu przestrzennego wsi oraz wzbudzenia aktywności mieszkańców w zakresie estetyzacji otoczenia. 

   Sołtys naszej wsi prosi o uporządkowanie posesji tak, aby Komisja która przybędzie do Zabiela 24 sierpnia tj. w piątek, jak najlepszy wizerunek naszej pięknej miejscowości Zabiele zapamiętała. 

Regulamin konkursu

Wykaz wsi zgłoszonych do konkursu

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Operacja realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.