70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

   Dnia 1 sierpnia w tym roku obchodzimy 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. 

Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00 - godzina "W", na rozkaz Komendanta Głównego AK generała Tadeusza Bora Komorowskiego, miało w założeniach trwać kilka dni, tymczasem zakończyło się dopiero po 63 dniach ciężkich walk kapitulacją oddziałów powstańczych.

Dlatego oddajmy hołd bohaterom tamtego zrywu niepodległościowego minutą ciszy jutro o godzinie 17:00, po tym jak zabrzmi dźwięk syren w całym kraju.

Opis powstania warszawskiego

 Strona Muzeum Powstania Warszawskiego